လျှောက်လွှာ

ပစ္စည်း အမျိုးအစား ဒေါင်းလုပ်
58mm & 80mm Thermal Receipt Printer Tool လျှောက်လွှာ ဒေါင်းလုပ်
WP300A တံဆိပ်ကပ်ပရင်တာ BarTendar လျှောက်လွှာ ဒေါင်းလုပ်
WP300A တံဆိပ်ကပ်ပရင်တာ Tool ကို လျှောက်လွှာ ဒေါင်းလုပ်
WPL80 / WPLM80 / WP80B / WP80L တံဆိပ်ကပ်ပရင်တာ BarTender လျှောက်လွှာ ဒေါင်းလုပ်
WP-Q3A မိုဘိုင်းပရင်တာကိရိယာ လျှောက်လွှာ ဒေါင်းလုပ်
WPB200 အပူတံဆိပ်ပရင်တာ BarTender လျှောက်လွှာ ဒေါင်းလုပ်
WPB200 အပူတံဆိပ်ပရင်တာ Tool ကို လျှောက်လွှာ ဒေါင်းလုပ်